Magyar Party Service Szövetség
A Magyar Party Service Szövetség célja, hogy Magyarországon a házon kívüli vendéglátás, party service szolgáltatások jó hírnevét, megbecsülését erősítse. Ennek érdekében szakmai, etikai kódexet dolgoz ki, a hatóságokkal közösen kialakítja a működés jogi kereteit.
A Szövetség tevékenységével kiemelkedő jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tagjai által nyújtott szakmai szolgáltatások színvonalát emelje, továbbfejlessze és a megvalósított minőségi szolgáltatások nívóját fenntartsa.


 

A biztonságos rendezvények érdekében szigorítást javasolnak
Megbízható, ellenőrzött partiszervizcégekre van szükség

Hivatalos tárgyalásokat kezdeményez az érintett államigazgatási szervezetekkel az idén ősszel négy éve alapított Magyar Party Service Szövetség (MPSSZ), hogy egyértelmű és számon kérhető követelményrendszert dolgozzanak ki a partiszervizszolgáltatásokat kínáló cégek számára. Mindez a megrendelők biztonságát is szolgálja. A többi között erről beszélgettünk
Kőrössy Zoltánnal, az MPSSZ újonnan választott elnökével.

-
Mely szervezetekkel erősítenék a kapcsolatot és miért? Egyáltalán, mit akarnak megelőzni a hivatalos szervek közreműködésével?

- Alapvetően azt szeretnénk, hogy teljesen egyértelmű legyen a partiszerviz típusú rendezvények feltételrendszere. Ez a megrendelők érdekeit éppúgy szolgálja, mint a rendezvényt lebonyolítókéit. Szakmai szövetségünk érdekképviseletet lát el, és e tevékenységgel nemcsak a partiszervizcégeket képviseljük, hanem szem előtt tartjuk a megrendelők érdekeit is. Azt szeretnénk elérni, hogy a rendezvényeken betartsák a közegészségügyi és munkajogi szabályokat. Fontosnak tartjuk, hogy – meghatározóan az előállítástól távolabbi, vagyis külső helyszíneken – felszolgált ételek minőségének biztonságára vonatkozó elvárások egyértelműen szabályozottak legyenek, a lebonyolítótól olyan feltételrendszer betartását követeljék meg, amihez lehet és kell is igazodni. Összességében a partikon a vendéglátás házon kívüli technológiai előírásainak szabályozását, azok következetes betartását, betartatását szeretnénk minden, ezzel foglalkozó rendezvényszervező vállalkozás számára kötelezővé tenni. Ezzel alapvetően az a célunk, hogy ne fordulhassanak elő tömeges ételmérgezések külső rendezvényeken. Erre sajnos az elmúlt fél évben két komoly, illetve tragikusan végződő példa is volt. Az egyik a több budapesti színházat is érintő eset, amikor sokan kerültek kórházba. A másik nemrégiben Szombathelyen, egy cukrászati termék által okozott, súlyos következményekkel járó ételmérgezés volt. Ezeket meg lehetett volna előzni, ha az előírások egyértelműek, szigorúbbak és az ellenőrzések gyakoribbak...

– Ellenőrök megjelenését szorgalmazzák a partikon?

– Ez a kérdés túlságosan leegyszerűsíti a törekvéseinket. Annyiban viszont a lényegre tapint, hogy minden partiszervizcégnek szigorúan be kell tartania a vendéglátásra vonatkozó európai uniós élelmiszer-, illetve ételbiztonsági feltételrendszert, különösen oda kell figyelnie az előállítási helytől távoli helyszínen történő lebonyolítás technológiájának betartására és az ehhez nélkülözhetetlen eszközök következetes alkalmazására. Egyrészt a megrendelők bizalmát szeretnénk erősíteni, másrészt a figyelmüket felhívni arra, hogy – általuk is követhető rendelkezések alapján – számon kérhessék a partiszervizcégektől a szakértelmet, a szükséges eszközök meglétét. Minél nagyobb létszámú, külső helyszínen zajló rendezvényt kell lebonyolítani, annál nagyobb körültekintéssel kell mind a megbízottnak, mind a megbízónak eljárnia. Ezzel el lehet érni, hogy a feladatot nem kellő gondossággal végző, illetve hiányos eszközökkel rendelkező partiszervizcégeket közösen kiszűrjük, hogy ne fordulhassanak elő ételmérgezések. Főleg a szezonális időszakokban a partik nagy száma miatt kell különösen odafigyelni a feltételrendszerek betartására, hiszen a hirtelen jelentkező nagyszámú megrendelés miatt olyan vállalkozások is kapnak megbízást, amelyek nem a megfelelő gondossággal járnak el a rendezvény lebonyolításában.

Kőrössy Zoltán  - Magyar Party Service Szövetség elnöke - Fotó: Napi Gazdaság

– Mire figyeljenek a megrendelők?

– Először is győződjenek meg arról, hogy a vendéglátást biztosító cég rendelkezik-e a szükséges háttérrel és engedélyekkel. Becslésünk szerint a partiszerviz-tevékenységet végzők 60–70 százaléka csak hiányosan vagy egyáltalán nem rendelkezik a szükséges feltételekkel. Arról nem is beszélve, hogy ma még kevesen használják például az ételsokkolásos technológiát, a meleg és hideg lánc betartását, a maghőmérséklet folyamatos figyelemmel kísérését. Ezek elengedhetetlen feltételek a biztonságos működéshez, egy rendezvény zavartalan lebonyolításához. Szövetségünk évek óta küzd azért, hogy minél pontosabban legyen megfogalmazva a tevékenységre vonatkozó törvényi szabályozás, és ezek betartása, betartatása is egyértelmű legyen. A téma sajnos mindig aktuális, hiszen jelenleg is több száz vendéglátó-ipari egység foglalkozik házon kívüli vendéglátással, fogadások szervezésével, amelyekhez sokszor a legalapvetőbb feltételek hiányoznak, illetve nem tartják be a szükséges előírásokat. A megrendelők is könnyebb helyzetbe kerülnek, nagyobb biztonságban érezhetik magukat, ha – a jogszabály ismeretében – még a megbízás előtt számon kérhetik a partiszervizcégtől, hogy minden feltételnek meg tudnak-e felelni.

– Van valami igazodási pontja a megbízottnak és a megbízónak?

– Alapvető, többnyire általános élelmiszer-biztonsági rendelkezések vannak, ilyen például az európai uniós normákat tartalmazó HACCP követelményrendszere. Inkább azt hiányoljuk, hogy kifejezetten a partiszerviz-szolgáltatásokra nincsenek jól körülírt, tételesen számon kérhető szabályok. Ezek nélkül a rövid távra tervező cégek könnyebben kibújhatnak az előzetes és az utólagos számonkérés alól is. Éppen az ilyen esetek megelőzése érdekében keressük meg hivatalosan az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) illetékeseit, hogy együtt juttathassuk el a törvényhozókhoz azt a közösen kidolgozott jogszabálytervezetet, amelynek elfogadásával egyértelműbb piaci helyzet alakulhat ki: a megbízó és a megbízott is nagyobb biztonságban érezheti magát. Szükség esetén az MPSSZ kész szakértőket is biztosítani, illetve a szakmailag felkészült és eddig is bizonyított cégek érdekében, érdekvédelmében eljárni. Szövetségünk – minden érintett szervezettel és a jogszabályt előkészítő szakemberekkel – készen áll a partiszervizszakmát érintő, átfogó törvényi keretek kialakításában való együttműködésre.

– Vannak-e már konkrét javaslataik?

- Elsősorban az ételkészítés, -szállítás, -tárolás technológiai rendszerének, illetve az alkalmi munkaerő foglalkoztatásának átgondolt és jogszabályokba foglalt változatát, tervezetét szeretnénk közösen kidolgozni az ÁNTSZ és a Munkaügyi Hivatal illetékeseivel. Több olyan eset is volt, amikor megjelentek a munkaügyi ellenőrök, és vizsgálatuk során kiderült: szabálytalanul foglalkoztatottakat is bevont az adott partiszervező cég a munkába, ezért a szerződés nélküli dolgozókat el kellett küldeni, ezzel pedig veszélybe került a rendezvény zavartalan lebonyolítása. Ilyen „megoldásokkal” persze valóban olcsóbb lehet egy-egy cég ajánlata, ám a biztos sikert nem garantálja. A minőségi szolgáltatás teljesítése, annak a megrendelő és a hatóságok általi, tételes ellenőrizhetősége összhangban van az érdekképviseleti törekvéseinkkel.

A cikk megjelent:

Napi Gazdaság 2006. novemberi Rendezvény mellékletében az Interjú rovatban.

 

 

További publikációk:

Elegünk van az ételmérgezésekből

A Party Service Szövetség küzd az ételmérgezések ellen

Karácsonyi céges bulik: hódít a gagyi

Megbízható, ellenőrzött party service piacot

 

Nyitóoldal | Aktuális hírek | Tagok | Ajánlatkérés | A szövetségről | Sajtószoba
Események | Elérhetőségeink | Karrier
Magyar Party Service Szövetség (c) 2006 Minden jog fenntartva!

Online marketing weboldalkészítés: |MarketingÖtletek.hu|

 

A szövetség tagjai